تحلیل یک استاد اقتصاد

تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی بر شاخص‌های اقتصادی

اخیراً در حوزه اقتصاد موضوعی مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی مطرح است که دلایل ارائه این طرح توسط بانک مرکزی وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مطرح شده که واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است.

مدیر آموزش و پرورش شهریار در آئین گرامیداشت زمین پاک

با پویش کلاس پاک و مدرسه پاک به استقبال زمین پاک می رویم

همزمان با سراسر کشور آئین گرامیداشت زمین پاک در شهرستان شهریار با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد

هزینه ۱۵۰ هزار میلیاردی بابت انتقال پایتخت/ جابه‌جایی ۲۴۰ هزار تهرانی به خارج از شهر

عضو شورای سامان‌دهی مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان‌دهی و تمرکززدایی از تهران از آخرین تصمیمات این شورا در زمینه انتقال پایتخت خبر داد و گفت: انتقال پایتخت با احتساب گرانی‌های اخیر حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.