..... امام صادق علیه السلام:
کسی که کارهای خود را به خدا بسپارد همواره از آسایش و خیر و برکت در زندگی برخوردار است. و واگذارنده حقیقی کارها به خدا، کسی است که تمام همّتش تنها به سوی خدا باشد.

استانی کشوری بین المللی شهرستانها
  طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

  طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

  مهندس مختاری شهردار قدس از انجام و پیگیری طرح برخورد با موضوع سد معبر و دستفروشان بلوار ۴۵ متری انقلاب با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با مقام دادستانی شهرستان قدس خبر داد.

  رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

  رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

  مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ چین، امروز(دوشنبه) در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون در این مراسم گفت: فدراسیون بسکتبال در یک سال و نیم اخیر کاری کرد که بتواند از سرمایه گذاری حامیان مالی بهره ببرد. حامی مالی جدید هم اسپانسر انحصاری فدراسیون خواهد بود. […]

  آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

  آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

  مسئول واحد عمران شهرداری فردوسیه از اتمام عملیات لکه گیری خیابانهای رز ، تختی و جنت در این شهر خبر داد و گفت : با آغاز پروژه رفع نواقص پیاده روها و معابر سطح شهر که با توجه به نظر شهردار محترم شهر فردوسیه در دستور کار واحد عمران قرار گرفت ، ضمن کارشناسی شدن […]

  تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

  تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

  شهردار کهریزک شایعه سگ کشی در این شهر را تکذیب کرد و گفت: در چند روز اخیر در فضای مجازی تصاویری به نمایش درآمده است که حاکی از کشتن سگ های خیابانی به دست افرادی معلوم الحال می باشد که متاسفانه از روی غرض یا نا آگاهانه این رفتار غیر اخلاقی نیروهای شهرداری را درخصوص امحاء و آزار سگ های خیابانی به مدیریت شهرداری کهریزک نسبت می دهند و حتی این تصاویر در صفحه شخصی برخی از هنرمندان نیز منتشر شده است.

  طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

  طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

  مهندس مختاری شهردار قدس از انجام و پیگیری طرح برخورد با موضوع سد معبر و دستفروشان بلوار ۴۵ متری انقلاب با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با مقام دادستانی شهرستان قدس خبر داد.

  رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

  رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

  مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ چین، امروز(دوشنبه) در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون در این مراسم گفت: فدراسیون بسکتبال در یک سال و نیم اخیر کاری کرد که بتواند از سرمایه گذاری حامیان مالی بهره ببرد. حامی مالی جدید هم اسپانسر انحصاری فدراسیون خواهد بود. […]

  آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

  آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

  مسئول واحد عمران شهرداری فردوسیه از اتمام عملیات لکه گیری خیابانهای رز ، تختی و جنت در این شهر خبر داد و گفت : با آغاز پروژه رفع نواقص پیاده روها و معابر سطح شهر که با توجه به نظر شهردار محترم شهر فردوسیه در دستور کار واحد عمران قرار گرفت ، ضمن کارشناسی شدن […]

  تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

  تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

  شهردار کهریزک شایعه سگ کشی در این شهر را تکذیب کرد و گفت: در چند روز اخیر در فضای مجازی تصاویری به نمایش درآمده است که حاکی از کشتن سگ های خیابانی به دست افرادی معلوم الحال می باشد که متاسفانه از روی غرض یا نا آگاهانه این رفتار غیر اخلاقی نیروهای شهرداری را درخصوص امحاء و آزار سگ های خیابانی به مدیریت شهرداری کهریزک نسبت می دهند و حتی این تصاویر در صفحه شخصی برخی از هنرمندان نیز منتشر شده است.

  طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

  طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

  مهندس مختاری شهردار قدس از انجام و پیگیری طرح برخورد با موضوع سد معبر و دستفروشان بلوار ۴۵ متری انقلاب با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با مقام دادستانی شهرستان قدس خبر داد.

  رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

  رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

  مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ چین، امروز(دوشنبه) در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون در این مراسم گفت: فدراسیون بسکتبال در یک سال و نیم اخیر کاری کرد که بتواند از سرمایه گذاری حامیان مالی بهره ببرد. حامی مالی جدید هم اسپانسر انحصاری فدراسیون خواهد بود. […]

  آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

  آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

  مسئول واحد عمران شهرداری فردوسیه از اتمام عملیات لکه گیری خیابانهای رز ، تختی و جنت در این شهر خبر داد و گفت : با آغاز پروژه رفع نواقص پیاده روها و معابر سطح شهر که با توجه به نظر شهردار محترم شهر فردوسیه در دستور کار واحد عمران قرار گرفت ، ضمن کارشناسی شدن […]

  تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

  تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

  شهردار کهریزک شایعه سگ کشی در این شهر را تکذیب کرد و گفت: در چند روز اخیر در فضای مجازی تصاویری به نمایش درآمده است که حاکی از کشتن سگ های خیابانی به دست افرادی معلوم الحال می باشد که متاسفانه از روی غرض یا نا آگاهانه این رفتار غیر اخلاقی نیروهای شهرداری را درخصوص امحاء و آزار سگ های خیابانی به مدیریت شهرداری کهریزک نسبت می دهند و حتی این تصاویر در صفحه شخصی برخی از هنرمندان نیز منتشر شده است.

  طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

  طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

  مهندس مختاری شهردار قدس از انجام و پیگیری طرح برخورد با موضوع سد معبر و دستفروشان بلوار ۴۵ متری انقلاب با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با مقام دادستانی شهرستان قدس خبر داد.

  رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

  رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

  مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ چین، امروز(دوشنبه) در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون در این مراسم گفت: فدراسیون بسکتبال در یک سال و نیم اخیر کاری کرد که بتواند از سرمایه گذاری حامیان مالی بهره ببرد. حامی مالی جدید هم اسپانسر انحصاری فدراسیون خواهد بود. […]

  آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

  آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

  مسئول واحد عمران شهرداری فردوسیه از اتمام عملیات لکه گیری خیابانهای رز ، تختی و جنت در این شهر خبر داد و گفت : با آغاز پروژه رفع نواقص پیاده روها و معابر سطح شهر که با توجه به نظر شهردار محترم شهر فردوسیه در دستور کار واحد عمران قرار گرفت ، ضمن کارشناسی شدن […]

  تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

  تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

  شهردار کهریزک شایعه سگ کشی در این شهر را تکذیب کرد و گفت: در چند روز اخیر در فضای مجازی تصاویری به نمایش درآمده است که حاکی از کشتن سگ های خیابانی به دست افرادی معلوم الحال می باشد که متاسفانه از روی غرض یا نا آگاهانه این رفتار غیر اخلاقی نیروهای شهرداری را درخصوص امحاء و آزار سگ های خیابانی به مدیریت شهرداری کهریزک نسبت می دهند و حتی این تصاویر در صفحه شخصی برخی از هنرمندان نیز منتشر شده است.

آخرین مطالب

طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

طرح برخورد با دستفروشان شهر قدس

مهندس مختاری شهردار قدس از انجام و پیگیری طرح برخورد با موضوع سد معبر و دستفروشان بلوار ۴۵ متری انقلاب با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با مقام دادستانی شهرستان قدس خبر داد.

رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال در جام جهانی + عکس

مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ چین، امروز(دوشنبه) در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون در این مراسم گفت: فدراسیون بسکتبال در یک سال و نیم اخیر کاری کرد که بتواند از سرمایه گذاری حامیان مالی بهره ببرد. حامی مالی جدید هم اسپانسر انحصاری فدراسیون خواهد بود. […]

آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

آسفالت و لکه گیری خیابان رز تختی و جنت در شهر فردوسیه انجام شد

مسئول واحد عمران شهرداری فردوسیه از اتمام عملیات لکه گیری خیابانهای رز ، تختی و جنت در این شهر خبر داد و گفت : با آغاز پروژه رفع نواقص پیاده روها و معابر سطح شهر که با توجه به نظر شهردار محترم شهر فردوسیه در دستور کار واحد عمران قرار گرفت ، ضمن کارشناسی شدن […]

تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

تکذیب شهرداری در مورد شایعه سگ کشی در کهریزک

شهردار کهریزک شایعه سگ کشی در این شهر را تکذیب کرد و گفت: در چند روز اخیر در فضای مجازی تصاویری به نمایش درآمده است که حاکی از کشتن سگ های خیابانی به دست افرادی معلوم الحال می باشد که متاسفانه از روی غرض یا نا آگاهانه این رفتار غیر اخلاقی نیروهای شهرداری را درخصوص امحاء و آزار سگ های خیابانی به مدیریت شهرداری کهریزک نسبت می دهند و حتی این تصاویر در صفحه شخصی برخی از هنرمندان نیز منتشر شده است.