چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۲:۰۵:۰۱
دسته بندی: سیاسی
تاریخ انتشار: 29 خرداد 1400 - 23:55

نتایح نهایی انتخابات شورای اسلامی در شهرستان شهریار- اندیشه

نتایج انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان شهریار – شهر اندیشه اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار : طاهری فرماندار شهریار پس از پایان فرایند شمارش آرا گفت:انتخابات به عنوان شاخصه و مظهر مردم‌سالاری از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در طول این چهار دهه مردم همواره با حضور در صحنه انتخابات، ضمن مایوس ساختن دشمن، سرنوشت سیاسی کشور را تعیین کرده‌اند.

وی گفت:به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر  در شهرستان های شهریار و منضمات نتيجه انتخابات در شهر اندیشه، به شرح زير مى باشد :

بسمه تعالى


فرم شماره 30
شماره: 1346086-6-ش
1400/03/29 :تاريخ
صورتجلسه نتيجه اخذ رای انتخابات
شهر شهر جديد انديشه تابع شهرستان شهريار استان تهران
به استناد 47 برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر شهر جديد انديشه و
منضمات مربوط که پيوست است نتيجه انتخابات در اين شهر به شرح زير مى باشد :
1- تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای 47
2- تعداد کل تعرفه و برگ رای تحويل شده به شعب 61500
3- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده 33617
4- تعداد برگهای رای داخل صندوقها 33485
5- تعداد رای باطله غير مأخوذه 274
6- تعداد برگهای رای باطله مأخوذه 7011
7- تعداد برگهای رای صحيح 26200
8- 33211 تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحيح و باطله مأخوذه )
که به ترتيب دارندگان بيشترين رای ، به نامزدهای انتخاباتى زير تعلق گرفته است :
رديف نام و نام خانوادگى شماره نامزد تعداد رای به عدد تعداد رای به حروف
1 الهام افراشته 128 5957 پنج هزار و نهصد و پنجاه و هفت
2 مرتضي بهرامي 149 5860 پنج هزار و هشتصد و شصت
3 داود سرمست دستك 256 5724 پنج هزار و هفتصد و بيست و چهار
4 عباس رحماني دعوتي 212 5676 پنج هزار و ششصد و هفتاد و شش
5 بهزاد كاوياني 296 5381 پنج هزار و سيصد و هشتاد و يك
6 ميثم عظيمي 276 5076 پنج هزار و هفتاد و شش
7 هوشيار ديندار 197 4970 چهار هزار و نهصد و هفتاد
8 رضا رستمي 216 2974 دو هزار و نهصد و هفتاد و چهار
9 سعيد زينالي 246 2967 دو هزار و نهصد و شصت و هفت
10 غلامرضا سرآباداني 252 2961 دو هزار و نهصد و شصت و يك
11 سيامك غفوريان 282 2868 دو هزار و هشتصد و شصت و هشت
12 مرتضي موسيوند 457 2646 دو هزار و ششصد و چهل و شش
13 علي يزداني پور 468 2196 دو هزار و يکصد و نود و شش
14 مهدی كرمي 298 2161 دو هزار و يکصد و شصت و يك
15 محمدرضا خوشباش 184 2022 دو هزار و بيست و دو
16 ابوالفضل تاجيك 157 1704 يك هزار و هفتصد و چهار
17 مسلم حسين وند 172 1700 يك هزار و هفتصد
18 سهيلا داداشي 186 1515 يك هزار و پانصد و پانزده
19 وحيد حسين پور 171 1396 يك هزار و سيصد و نود و شش
20 سيدجابر حسيني 174 1392 يك هزار و سيصد و نود و دو
21 سيدمصطفي حسيني 175 1375 يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج
22 شهناز پيرزاد 156 1373 يك هزار و سيصد و هفتاد و سه
23 رسول حياتي فر 178 1333 يك هزار و سيصد و سي و سه
24 علي سراقي 254 1289 يك هزار و دويست و هشتاد و نه
25 مهلا كريم پيرحياتي 412 1087 يك هزار و هشتاد و هفت
26 حامد شقاقي 265 1068 يك هزار و شصت و هشت
27 داود حبيب پور 168 988 نهصد و هشتاد و هشت
28 قهرمان گل زار 419 958 نهصد و پنجاه و هشت
29 سيدكاظم ذوالجلالي 198 803 هشتصد و سه
30 علي همتي 462 800 هشتصد
31 محمد جهانشاهي 167 692 ششصد و نود و دو
32 سامره رمضاني 219 682 ششصد و هشتاد و دو
33 بهمن خليل زاده 182 535 پانصد و سي و پنج
34 زينب شريفي 262 527 پانصد و بيست و هفت
35 علي سپهوند 248 513 پانصد و سيزده
36 شيدا احمدزاده 125 484 چهارصد و هشتاد و چهار
37 فرشته محمدی 428 481 چهارصد و هشتاد و يك
38 حامد قريشي 294 477 چهارصد و هفتاد و هفت
39 مريم زارع 242 451 چهارصد و پنجاه و يك
40 سمانه باهوش 142 419 چهارصد و نوزده
41 معصومه جعفرزاده 159 418 چهارصد و هجده
42 ميرسعيد فتحي 284 418 چهارصد و هجده
43 محسن علي گل تباربائي 281 403 چهارصد و سه
44 مريم عباسي 274 397 سيصد و نود و هفت
45 زهره ملك لو 452 362 سيصد و شصت و دو
46 نرگس خوش نظر 185 362 سيصد و شصت و دو
47 سليمان اسکندری 126 336 سيصد و سي و شش
48 فرانك ولي پورگودرزی 465 329 سيصد و بيست و نه
49 نويد حيدری 179 289 دويست و هشتاد و نه
50 سارا شکری 268 282 دويست و هشتاد و دو
51 محمود كاوه نيا 295 281 دويست و هشتاد و يك
52 بهمن كبيری پرويزی 297 273 دويست و هفتاد و سه
53 افشين روحاني 241 273 دويست و هفتاد و سه
54 علي ديدار 196 254 دويست و پنجاه و چهار
55 عليرضا قاسمي 287 237 دويست و سي و هفت
56 صادق دهقان 192 224 دويست و بيست و چهار
57 قاسم بختياری 145 219 دويست و نوزده
58 علي اكبر درفکي 191 217 دويست و هفده
59 اعظم شفيعي 264 212 دويست و دوازده
60 جعفر مرادی 451 206 دويست و شش
61 عباس طاهريان فر 272 202 دويست و دو
62 رامين محمدباقرپور 425 199 يکصد و نود و نه
63 جواد هرداني 461 198 يکصد و نود و هشت
64 قربانعلي آسوده مغانلو 127 198 يکصد و نود و هشت
65 سعيد حياتي 176 190 يکصد و نود
66 موسي لك 421 183 يکصد و هشتاد و سه
67 محمدرضا فلاحتي ملك آبادی 286 179 يکصد و هفتاد و نه
68 علي كياني 418 177 يکصد و هفتاد و هفت
69 نازيلا شقاقي تجره رودی 267 177 يکصد و هفتاد و هفت
70 حامد بسيج 148 175 يکصد و هفتاد و پنج
71 عباس صفائيان 271 175 يکصد و هفتاد و پنج
72 پرستو علي پوركری بزرك 278 165 يکصد و شصت و پنج
73 ياشار عليزاده كلي 279 158 يکصد و پنجاه و هشت
74 قاسم دهقان 194 136 يکصد و سي و شش
75 رضا محمدی 426 132 يکصد و سي و دو
76 فرهاد آهسته 141 126 يکصد و بيست و شش
77 فاطمه حسني خواجه پاشا 169 126 يکصد و بيست و شش
78 نيما خانلر 181 109 يکصد و نه
79 آراز جهانشاهي 165 100 يکصد
80 حامد نجارزاده 458 95 نود و پنج
81 احسان پولادوند 154 89 هشتاد و نه
82 حسين دربهشتي 189 85 هشتاد و پنج
83 بهنام برجي 147 82 هشتاد و دو
84 محمد قاسمي راد 289 81 هشتاد و يك
85 ناهيد كلانتری سرخه مهری 416 77 هفتاد و هفت
86 شيردل مجيدی روچي 424 66 شصت و شش
87 ابوالفضل دبيرچي لو 187 63 شصت و سه
88 علي شورسان 269 62 شصت و دو
89 آرش شاه محمدی منفرد 259 59 پنجاه و نه
90 كرم رضا مختاری نيك 429 51 پنجاه و يك
91 ابوالقاسم ستوده 249 48 چهل و هشت
92 محمد پاك قلب محمدی آستانه 152 41 چهل و يك
93 حميد نطاق بافکر 459 30 سي
94 محمدصالح سجاديان 251 28 بيست و هشت
95 بهمن اكبری مردق 129 24 بيست و چهار
بنابراين با توجه به اينکه تعداد اعضای اصلى شورای اين شهر 7 نفر و تعداد اعضای على البدل آن 5 نفر مى
باشد ، افراد مشروح زير :
1 – خانم الهام افراشته نام پدر کرمعليدارای 5957 رای
2 – آقای مرتضي بهرامي نام پدر براتعليدارای 5860 رای
3 – آقای داود سرمست دستك نام پدر رحيمدارای 5724 رای
4 – آقای عباس رحماني دعوتي نام پدر حيدرمراددارای 5676 رای
5 – آقای بهزاد کاوياني نام پدر محمددارای 5381 رای
6 – آقای ميثم عظيمي نام پدر رضاحسيندارای 5076 رای
7 – آقای هوشيار ديندار نام پدر حمدالهدارای 4970 رای
به عنوان اعضای اصلى و
1 – آقای رضا رستمي نام پدرمحمد على دارای 2974 رای
2 – آقای سعيد زينالي نام پدراحد دارای 2967 رای
3 – آقای غلامرضا سرآباداني نام پدرعباس دارای 2961 رای
4 – آقای سيامك غفوريان نام پدرنصرت اله دارای 2868 رای
5 – آقای مرتضي موسيوند نام پدرمحمد دارای 2646 رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر شهر جديد انديشه انتخاب شدند .
کليه مدارك و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضميمه دو نسخه از اين
صورتجلسه و تعداد 27883 برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقيمانده تحويل فرماندار آقای نوراله
طاهری شد تا نسبت به تنظيم و انتشار آگهى نتيجه انتخابات اقدام نمايد ، يك نسخه از اين صورتجلسه نيز تحويل
هيأت نظارت شهرستان گرديد.

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 174576 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.