اهم اظهارات رهبر انقلاب را در ادامه به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛

* یک جریانی در کشور وجود دارد که با پدیده‌ «جنبش علمی» با بددلی برخورد میکند. این جریان، اصل جنبش علمی را انکار می کند. متأسفانه این حرکت بدخواهانه از داخل دانشگاه انجام می شود.

* کار دیگر این جریان، دلالی نخبگان علمی کشور است. نخبه را از ماندن داخل کشور دلسرد می کنند.

*شما در مقابل این جریان مأیوس نشوید. وظیفه‌ وزارت علوم و وزارت بهداشت در برابر این جریان، مراقبت و پاک‌سازی است.