امام حسن عسگری (ع)
چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند

برنامه ریزی بمنظور فعالیت انجمن کتابخانه ها در شهر شاهدشهر
برنامه ریزی بمنظور فعالیت انجمن کتابخانه ها در شهر شاهدشهر

برنامه ریزی بمنظور فعالیت انجمن کتابخانه ها در شهر شاهدشهر

باحضور اعضای حقوقی انجمن کتابخانه ها ، نخستین جلسه انحمن کتابخانه های شاهد شهر در دفتر مهندس سلمانی شهردار شاهدشهر برگزار شد .

به گزارش خبرشهر، با حضور رحیمی بخشدار مرکزی، سلمانی  شهردار شاهدشهر، زارع عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شاهدشهر، نیک خواه سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار  و دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شهریار، رضایی رئیس اداره کتابخانه ها و ایمانی کیا و خشوعی کارشناسان امور انجمن و مشارکتهای نهاد کتابخانه های استان تهران جلسه بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی در شاهدشهر برگزارشد.

بنا بر این گزارش، در این نشست رحیمی بخشدار مرکزی با تاکید بر پرداخت سهم نیم درصد شهرداریها بمنظور توسعه فضاهای فرهنگی و تجهیز کتابخانه شهدای مدافع حرم به نقش انجمن برای محقق شدن تصمیمات جلسه اشاره کرد.

زهرا رضایی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهریار به ارائه گزارشی از وضعیت موجود کتابخانه ها در شاهد شهر اشاره و خواستار رفع نواقص موجود در فضای کتابخانه شهدای مدافع حرم گردید .

نیک خواه دبیرانجمن نیز با تشکر از میزبانی شهرداری شاهدشهر در سخنانی به سرانه مطالعه جامعه اشاره و افزایش کتابخانه ها و فضاهای فرهنگی را در ارتقاء فرهنگ مطالعه وغنی سازی اوقات فراعت جوانان مهم ذکر نمود.

در ادامه سلمانی شهردار شاهد شهر با استقبال از تشکیل جلسه انجمن در شاهدشهر پیشنهاداتی را بمنظور توسعه فضاهای فرهنگی بیان کرد .

نخستین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شاهدشهر باتعدادی مصوبه درساعت ده به کارخود پایان داد.

 

منبع: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

برچسب ها

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /