سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۴:۳۱:۱۳
04 دی 1397 - 18:32 |
برخی مواد خوراکی می توانند سطح کلسترول را پایین نگه دارند، از اینرو افزودن آنها به رژیم غذایی می تواند در کاهش کلسترول مثمرثمر باشد. ,...
04 مرداد 1397 - 0:31 |
روغن حیوانی که به آن روغن کرمانشاهی نیز گفته می شود، که از قدیمی ترها زیاد از خواص روغن حیوانی احتمالا شنیده اید. نوعی روغن آشپزی است که در ایران در منطقهٔ کرمانشاه از شیر گاو و گوسفند به دست می‌آورند و در مقابل روغن نباتی به معنی مطلق روغن زرد نیز ا,...