پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۹:۱۰:۰۹
30 تیر 1397 - 22:33 |
متهم ردیف اول پرونده ثامن الحجج گفت: می‌گویند (م. م) ۲ میلیارد وام گرفته است، می‌خواسته برای مردم فیلم بسازد. از او بالاترین وثیقه و خانه او را گرفته اند. کار این موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است. ,...