شنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۱:۵۷:۳۲
02 شهریور 1397 - 13:32 |
گروهی از دانشمندان آب و هوایی شواهد علمی رعب آوری را ارائه می کنند که نشان می دهد انسان ها به همراه میلیون ها گونه دیگر به زودی منقرض خواهند شد؛ اتفاقی که در واکنش به افزایش پیش بینی شده ۱۰ درجه سانتی گرادی دمای زمین رخ خواهد داد. ,...