چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۴:۰۵:۰۸
27 آبان 1399 - 18:44 |
معرفی هنرمند منبت کار استاد نیک قلب هنرمند ی که بر پیکر بی جان چوب جانی دوباره مبدهد ،خانواده نیک قلب دست به دست هم داده و این هنر اصیل را در اندیشه شهریار احیا نموده اند. #خبرشهر,...