پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۸:۱۳:۳۰
13 مرداد 1397 - 20:09 |
سپرده گذاران موسسات غیر مجاز منحله می توانند تا پایان مرداد با مراجعه به بانک های عامل و ارائه مستندات، سپرده خود را دریافت کنند. ,...