یکشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۲:۴۸:۴۶
26 تیر 1397 - 2:47 |
غنی سازی یعنی اضافه کردن یک جزء بیرونی به بستر غذایی با هدف سالم و تغذیه ای. در غنی سازی برخی بستر های غذایی مانند لبنیات، غلات و فراورده غذایی دیگر، ماده مغذی یا سلامت بخشی را اضافه می کنند که ماده غذایی اولیه کم دارد یا به کلی فاقد آن است. این ماده,...