شنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۵:۳۹:۱۹
07 فروردین 1398 - 17:16 |
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار گفت: حمایت مالی از قهرمانان وظیفه ذاتی اداره ورزش نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، نگاه مسؤولین عالی شهرستانی را طلب می‌کند. ,...
22 اسفند 1397 - 22:18 |
راسم تجلیل ازقهرمانان ومربیان کشتی کشور و شهرستان شهریار در فرهنگسرای استاد شهریار برگزارگردید.,...