پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۸:۳۲:۳۴
27 تیر 1397 - 11:53 |
در گرم ترین ماه های سال در شهرستان شهریار ببی برنامگی مسئولین ادارات برق و آب طاقت مردم را از حد گذرانده و در آپارتمان های که برق و آب نداشته باشد تنها باید میزبان گرمایی بیش از حد تحمل ماند و هیچ کس پاسخگو نیست. ,...