دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ / ۰۹:۵۸:۱۳
03 بهمن 1397 - 13:40 |
درمانگاه شبانه‌روزی در شهرک ویره صباشهر در دهه فجر کلنگ احداث آن شروع خواهد شد,...