پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۱:۵۹:۲۴
06 شهریور 1397 - 1:33 |
زنگ زدن گوش به علت های مختلف ایجاد می شود که باید کاملا جدی گرفته شود. اینکه همه یک بار این اتفاق را تجربه کرده اند قابل پذیرش است اما منظور ما از زنگ زدن گوش صداهای بلند و مداومی است که اعصاب و آرامش فرد را بر هم می زند. ,...