سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹ / ۲۱:۰۴:۲۵
08 آذر 1399 - 17:55 |
شهید #فخری‌زاده در سودای دانشِ تمدّنی.مهندس #فخریزاده برای فردای ایران افق‌های بلندی داشت و سوداهای تمدّنی در سر می‌پروَراند. او نه برای امروز، که تلاش میکرد برای فردای دانش ایران، رهاوردهای نوینی را از درون منابع معرفتیِ اسلامی و توحیدی کشف کند و در,...