پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۱:۴۱:۴۴
10 مهر 1397 - 17:44 |
/تکمیلی/ آشکار شدن مداخله یهودیان در نوسانات بازار ارز ایران/ انتقال پول از ایران به ترکیه و سپس به آمریکا آشکار شدن مداخله یهودیان در نوسانات بازار ارز ایران/ انتقال پول از ایران به ترکیه و سپس به آمریکا درپی تحقیقات دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه مشخص,...