پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۴:۳۹:۱۳
17 مرداد 1397 - 6:19 |
کار خبرنگار، انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبرشدن و اطلاع رسانی به جامعه را دارد. لازمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم و دانش، تجربه و جسارت است تا در کنار آن با سرعت، دقت و صحت، که سه اصل مهم در کار خبری است بتواند موفق عمل کند. ,...