پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۸:۴۵:۱۲
10 تیر 1398 - 21:48 |
هزاران بنر تبلیغاتی که در نشست‌های خبری و جلسات مختلف یا در سطح شهر و با نیت فرهنگ‌سازی به کار می‌رود، قابل بازیافت یا حتی سوزاندن نیست و اکنون انبارهای بزرگی در کشور را اشغال کرده‌اند. ,...