دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۰:۲۷:۲۶
23 تیر 1398 - 10:28 |
یکی از مسائلی که حول زندگی امام رضا (ع) مطرح است، موضوع تأثیرات تمدنی هجرت آن حضرت بر ایران است. این تاثیرات به حدی است که برخی از این واقعه به عنوان بزرگ ترین رخداد تاریخ ایران یاد می کنند. ,...