یکشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ / ۰۳:۳۳:۲۳
دسته بندی: اجتماعی
تاریخ انتشار: 07 اسفند 1397 - 19:53

کاهش ساخت و ساز در باغات با مصوبه جدید

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در لایحه جایگزین مصوبه برج‌باغ‌ها میزان ساخت و ساز در باغات به شدت کاهش یافته است؛ به عنوان مثال در باغات ۵ هزار مترمربعی در صورتی که ۷۰ درصد آن در اختیار شهرداری قرار بگیرد، در بخشی از ۳۰ درصد باقیمانده می‌توان ساخت و ساز انجام داد.به گزارش خبرشهر، علی اعطا در حاشیه صد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره برج‌باغ‌ها اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لایحه جایگزین مصوبه سابق برج‌باغ‌ها در سه کمیسیون محیط زیست و سلامت، معماری و شهرسازی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و در دو جلسه گذشته در صحن علنی شورای شهر مطرح شده است که احتمالاً جلسه آینده نیز به این موضوع پرداخته خواهد شد.
وی بیان داشت: بر اساس لایحه جدید مصوبه برج‌باغ‌ها، ساخت و سازها در باغ‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و باغات به سه دسته تقسیم شده است؛ باغ‌های سه هزار مترمربعی، سه تا پنج هزار مترمربعی و پنج هزار مترمربع به بالا که هر کدام سطح تراکم اشغال متفاوتی دارند.
اعطا ادامه داد: در باغات پنج هزار مترمربع اگر مالک تمایل به ساخت و ساز داشته باشد، می‌تواند ۷۰ درصد این باغ را در اختیار شهرداری قرار دهد و در ۳۰ درصد باقیمانده ۶۰ درصد در چهار طبقه ساخت و ساز کند که با این مصوبه قطعا ساخت و ساز در باغات کاهش پیدا می‌کند و برای اینکه مالکین نیز منتفع شوند، فعالیت‌های اداری، تجاری، اقامتی و فرهنگی نیز برای این واحدها در نظر گرفته شده است.
وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: آنچه که امروز به تصویب برسد، به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال می‌شود تا تصویب نهایی شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه مالکان محدود شده‌اند چه تضمینی وجود دارد که تخلفی شکل نگیرد، گفت: معمولا تخلفاتی شکل می‌گیرد ولی ما سامانه اطلاعات شهرسازی را شفاف کردیم و دسترسی‌ها آزاد است و می‌توان مشاهده کرد که در کدام باغ با چه سطح تراکم و ترکیبی ساخت و ساز در حال انجام است و این موضوع به نظارت همگانی نیز کمک می‌کند.
اعطا خاطرنشان کرد: گرچه در حال حاضر سطح زیربنا و اشغال کاهش پیدا کرده است، ولی بر اساس مصوبه ما موضوع دیگری نیز پیگیری می‌کنیم که آن بسته‌های پیشنهاد‌ی است. بسته‌های سرمایه‌گذاری مشخصی را اعضای شورا ارائه می‌دهند و مطالعات آن آغاز شده است و در ساخت و ساز در باغ‌ها بررسی می‌کنیم که باید چه امتیازهایی را مدنظر بگیریم که مالکان از آن منتفع شوند.
وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در حال حاضر ضوابط ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز در باغات تغییر کرده است و بر اساس این ضوابط پروانه صادر می‌شود و پس از تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری، این مصوبه لازم‌الاجرا است.
سخنگوی شورای شهر تهران درباره مالکینی که در گذشته عوارض پرداخت کرده‌اند تا در باغ ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز داشته باشند نیز گفت: در این خصوص شهرداری از ما استفساریه‌ای درخواست کرده است و این افراد دو دسته هستند؛ دسته اول آنهایی هستند که عوارض پرداخت کردند و پروانه نگرفتند و تعدادی هم بخشی از عوارض را پرداخت کرده و مابقی آن را نپرداخته‌اند که هر دوی این موارد در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی خواهد شد و رای خواهیم داد.
اعطا خاطرنشان کرد: آن دسته از افرادی که به صورت کامل عوارض پرداخت کرده‌اند و مراحل را برای صدور پروانه طی کرده‌اند، در صورت تأیید شورای شهر تهران، شهرداری می‌تواند به آنها پروانه دهد.
وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حال حاضر بیش از ۶۰ پرونده برای باغات وجود دارد که عوارض آن کامل پرداخت شده و پیش از فروردین ۹۷ عوارض را سیستمی پرداخت کرده‌اند و در یک سال گذشته هم پیشرفتی در آن ملک صورت نگرفته است و شورا در جلسه آینده این موضوع پیگیری خواهد کرد.

 

منبع: فارس

 

مطالب مرتبط:

علیرضا اسدی شهردار فردوسیه : با ساخت و سازهای غیر مجاز به شدت برخورد می گردد

عدم توجه به موارد ایمنی در ساخت و ساز از دلایل بروز حریق در ساختمان های بلند مرتبه است

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 144143 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :