چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۰:۱۲:۲۱
دسته بندی: سیاسی
تاریخ انتشار: 29 خرداد 1400 - 23:54

نتایح نهایی انتخابات شورای اسلامی در شهرستان شهریار

نتایج انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان شهریار اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار : طاهری فرماندار شهریار پس از پایان فرایند شمارش آرا گفت:انتخابات به عنوان شاخصه و مظهر مردم‌سالاری از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در طول این چهار دهه مردم همواره با حضور در صحنه انتخابات، ضمن مایوس ساختن دشمن، سرنوشت سیاسی کشور را تعیین کرده‌اند.

وی گفت:به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر نتيجه انتخابات در شهرستان شهریار به شرح زير مى باشد :

بسمه تعالى


فرم شماره 30
شماره: 1349638-6-ش
1400/03/29 :تاريخ
صورتجلسه نتيجه اخذ رای انتخابات
شهر شهريار تابع شهرستان شهريار استان تهران
به استناد 126 برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر شهريار و منضمات
مربوط که پيوست است نتيجه انتخابات در اين شهر به شرح زير مى باشد :
1- تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای 126
2- تعداد کل تعرفه و برگ رای تحويل شده به شعب 200000
3- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده 85610
4- تعداد برگهای رای داخل صندوقها 85055
5- تعداد رای باطله غير مأخوذه 116
6- تعداد برگهای رای باطله مأخوذه 11989
7- تعداد برگهای رای صحيح 72950
8- 84939 تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحيح و باطله مأخوذه )
که به ترتيب دارندگان بيشترين رای ، به نامزدهای انتخاباتى زير تعلق گرفته است :
رديف نام و نام خانوادگى شماره نامزد تعداد رای به عدد تعداد رای به حروف
1 ميلاد اسمعيل زاده 147 11339 يازده هزار و سيصد و سي و نه
2 فريدون وكيلي 512 9136 نه هزار و يکصد و سي و شش
3 حسين راد 245 8990 هشت هزار و نهصد و نود
4 داود اخباری 142 8885 هشت هزار و هشتصد و هشتاد و پنج
5 طيب حيدری 212 8665 هشت هزار و ششصد و شصت و پنج
6 علي صادقي 282 8152 هشت هزار و يکصد و پنجاه و دو
7 ميثم قرباني 427 7923 هفت هزار و نهصد و بيست و سه
8 يوسف قاسم زاده 426 7846 هفت هزار و هشتصد و چهل و شش
9 رضا حاجي 189 7331 هفت هزار و سيصد و سي و يك
10 مرتضي احمدی 129 7225 هفت هزار و دويست و بيست و پنج
11 امير مرادی 471 6717 شش هزار و هفتصد و هفده
12 فرشته عابدلو 287 6556 شش هزار و پانصد و پنجاه و شش
13 ميثم جعفری 178 6421 شش هزار و چهارصد و بيست و يك
14 حکمعلي نجفي 489 6009 شش هزار و نه
15 علي مهدور 484 5952 پنج هزار و نهصد و پنجاه و دو
16 ذكريا مرادی 472 5945 پنج هزار و نهصد و چهل و پنج
17 سيدمسعود سمائي 267 5457 پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هفت
18 اباذر مرادی 469 4958 چهار هزار و نهصد و پنجاه و هشت
19 محمدرضا اميني 158 4946 چهار هزار و نهصد و چهل و شش
20 غلامرضا رهگذر 254 4873 چهار هزار و هشتصد و هفتاد و سه
21 محمد كلهر 429 4652 چهار هزار و ششصد و پنجاه و دو
22 شهرام خواجه لوفرد 217 4376 چهار هزار و سيصد و هفتاد و شش
23 رضا خلج 216 3930 سه هزار و نهصد و سي
24 سعيد مؤمني 458 3780 سه هزار و هفتصد و هشتاد
25 محمدجعفر محمدخانلو 461 3613 سه هزار و ششصد و سيزده
26 مهدی مهدی زاده 485 3472 سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو
27 حسين نصراللهي 491 3421 سه هزار و چهارصد و بيست و يك
28 مقداد درخشان 219 3313 سه هزار و سيصد و سيزده
29 افشين كياني 452 2942 دو هزار و نهصد و چهل و دو
30 حسين عليزاده گنانلو 416 2616 دو هزار و ششصد و شانزده
31 جمشيد فرجي اصل 419 2608 دو هزار و ششصد و هشت
32 مهدی بهرامي 165 2547 دو هزار و پانصد و چهل و هفت
33 مرتضي سلماني 262 2537 دو هزار و پانصد و سي و هفت
34 اكبر جعفری پيرلر 179 2537 دو هزار و پانصد و سي و هفت
35 علي عبدلي 292 2315 دو هزار و سيصد و پانزده
36 امين محمدطاهری 462 2248 دو هزار و دويست و چهل و هشت
37 علي بغدادی 164 2103 دو هزار و يکصد و سه
38 ابراهيم افتخاری 154 2076 دو هزار و هفتاد و شش
39 رضا تارويردی 167 1979 يك هزار و نهصد و هفتاد و نه
40 هوشنگ شاه محمدی 269 1826 يك هزار و هشتصد و بيست و شش
41 غلامرضا رهگذر 252 1768 يك هزار و هفتصد و شصت و هشت
42 بشير حسني 195 1762 يك هزار و هفتصد و شصت و دو
43 تارا زارعي 256 1709 يك هزار و هفتصد و نه
44 فيروز سليماني 264 1706 يك هزار و هفتصد و شش
45 جمشيد نظيفي 494 1690 يك هزار و ششصد و نود
46 ناصر احدزاده 124 1520 يك هزار و پانصد و بيست
47 صمد عزتي غريبدوستي 297 1382 يك هزار و سيصد و هشتاد و دو
48 ياسر زلفي 258 1340 يك هزار و سيصد و چهل
49 حسين تقوی 169 1289 يك هزار و دويست و هشتاد و نه
50 علي عابدی 289 1256 يك هزار و دويست و پنجاه و شش
51 هادی احمدی 141 1256 يك هزار و دويست و پنجاه و شش
52 سيدفاضل مروج 476 1230 يك هزار و دويست و سي
53 صمد اميری فلاح 157 1206 يك هزار و دويست و شش
54 سيدعلي خياباني 218 1100 يك هزار و يکصد
55 اميرحسين حکمتي 198 1080 يك هزار و هشتاد
56 ابراهيم علي رضالو 415 1048 يك هزار و چهل و هشت
57 مريم اشرفي 149 1044 يك هزار و چهل و چهار
58 محمد ملسکامي 481 1036 يك هزار و سي و شش
59 محمدتقي ميری 487 996 نهصد و نود و شش
60 علي اكبر كوچك 451 983 نهصد و هشتاد و سه
61 جواد عابديني آرپالق 291 971 نهصد و هفتاد و يك
62 علي عسگری 412 961 نهصد و شصت و يك
63 طيب رضائي فر 248 938 نهصد و سي و هشت
64 رامين مرادی 474 934 نهصد و سي و چهار
65 قاسم رضائي فرجام 249 916 نهصد و شانزده
66 منصور زعفراني 257 850 هشتصد و پنجاه
67 مرتضي نظری 492 794 هفتصد و نود و چهار
68 اكرم جعفری 176 774 هفتصد و هفتاد و چهار
69 ناصر رضائي 247 700 هفتصد
70 مهرداد اصغری اسکانلو 151 698 ششصد و نود و هشت
71 سيدمقداد سادات 259 687 ششصد و هشتاد و هفت
72 ليلا حاجي محمد 191 656 ششصد و پنجاه و شش
73 علي اصغر افتخاری 156 645 ششصد و چهل و پنج
74 سعيد عربي 296 642 ششصد و چهل و دو
75 سيدعبدالعظيم جولازاده حسيني 186 560 پانصد و شصت
76 علي اكبر برادری 162 560 پانصد و شصت
77 شهرزاد اردلان 145 549 پانصد و چهل و نه
78 نسرين عمراني 417 538 پانصد و سي و هشت
79 سيدحسن سيدمحمدی 268 519 پانصد و نوزده
80 طاهره مشهدی 478 507 پانصد و هفت
81 حسن محمدی 464 506 پانصد و شش
82 محمود كريمي هاشميان 428 474 چهارصد و هفتاد و چهار
83 احمد دليرنوكنده 242 409 چهارصد و نه
84 مهدی گنجي 457 400 چهارصد
85 علي مرتضائي 475 372 سيصد و هفتاد و دو
86 گلناز حاجيها 192 364 سيصد و شصت و چهار
87 مرتضي فرزانه 425 337 سيصد و سي و هفت
88 ابراهيم علائي نسب 414 331 سيصد و سي و يك
89 مهرنوش سليماني نيا 265 318 سيصد و هجده
90 نادر سرلك 261 313 سيصد و سيزده
91 داود حفيظي 197 302 سيصد و دو
92 ميراميد اعلم الهدی طايفه شيخلار 152 300 سيصد
93 علي حسني 196 280 دويست و هشتاد
94 امير اشراقي 148 252 دويست و پنجاه و دو
95 محمد محرابي 459 248 دويست و چهل و هشت
96 عبدالحميد تراب زاده مؤيد 168 248 دويست و چهل و هشت
97 مهدی دليرنودهي 241 230 دويست و سي
98 غلامرضا احمدی 126 223 دويست و بيست و سه
99 پيمان شکورزاده خشکنودهاني 275 220 دويست و بيست
100 فريدون صفي 285 218 دويست و هجده
101 ياسر عبدی 295 198 يکصد و نود و هشت
102 محمدرضا احمدی 128 194 يکصد و نود و چهار
103 محمدعلي شيری زادحاجي بابا 281 165 يکصد و شصت و پنج
104 بهزاد حبيبي 194 163 يکصد و شصت و سه
105 حميد جاسب 174 148 يکصد و چهل و هشت
106 جواد گلي 456 146 يکصد و چهل و شش
107 آيت الله يوسفيان توده رودی 514 137 يکصد و سي و هفت
108 حميد نوشي اكبری 495 132 يکصد و سي و دو
109 كامبيز عزيزيان 298 123 يکصد و بيست و سه
110 فريدون احمدپورچهارده 125 113 يکصد و سيزده
111 نعمت اله گايکاني 454 111 يکصد و يازده
112 محسن هادی راحت 496 106 يکصد و شش
113 خسرو جهانديده چبنلو 182 105 يکصد و پنج
114 مهرداد عبدی 294 98 نود و هشت
115 جهانبخش خزائي 214 96 نود و شش
116 محمدرضا حاجتي 187 90 نود
117 علي جواهريان 185 85 هشتاد و پنج
118 نامدار منصوری آملي 482 44 چهل و چهار
119 رحيم ايمان پورباروق 159 42 چهل و دو
بنابراين با توجه به اينکه تعداد اعضای اصلى شورای اين شهر 9 نفر و تعداد اعضای على البدل آن 6 نفر مى
باشد ، افراد مشروح زير :
1 – آقای ميلاد اسمعيل زاده نام پدر محمدحسيندارای 11339 رای
2 – آقای فريدون وکيلي نام پدر حکمعليدارای 9136 رای
3 – آقای حسين راد نام پدر براتدارای 8990 رای
4 – آقای داود اخباری نام پدر على اشرفدارای 8885 رای
5 – آقای طيب حيدری نام پدر قدرت الهدارای 8665 رای
6 – آقای علي صادقي نام پدر ولي الهدارای 8152 رای
7 – آقای ميثم قرباني نام پدر منصوردارای 7923 رای
8 – آقای يوسف قاسم زاده نام پدر جباردارای 7846 رای
9 – آقای رضا حاجي نام پدر فرضعليدارای 7331 رای
به عنوان اعضای اصلى و
1 – آقای مرتضي احمدی نام پدرارجعلى دارای 7225 رای
2 – آقای امير مرادی نام پدرقاسم دارای 6717 رای
3 – خانم فرشته عابدلو نام پدراسمعلي دارای 6556 رای
4 – آقای ميثم جعفری نام پدرابوالفضل دارای 6421 رای
5 – آقای حکمعلي نجفي نام پدرمحمد دارای 6009 رای
6 – آقای علي مهدور نام پدرحيدر دارای 5952 رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر شهريار انتخاب شدند .
کليه مدارك و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضميمه دو نسخه از اين
صورتجلسه و تعداد 114390 برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقيمانده تحويل فرماندار آقای نوراله
طاهری شد تا نسبت به تنظيم و انتشار آگهى نتيجه انتخابات اقدام نمايد ، يک نسخه از اين صورتجلسه نيز تحويل
هيأت نظارت شهرستان گرديد.

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 174569 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.