چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۰:۲۲:۰۲
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1400 - 17:06

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر شهر جديد انديشه

استانداری تهرانفرمانداری شهرياربسمه تعالي فرم شماره 28شماره: 996363-6-ش1400/03/17 :تاريخآگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر شهر جديد انديشهدر اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر شهرجديد انديشه مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400برگزار مي […]استانداری تهران
فرمانداری شهريار
بسمه تعالي


فرم شماره 28
شماره: 996363-6-ش
1400/03/17 :تاريخ
آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر شهر جديد انديشه
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر شهر
جديد انديشه مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400
برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر شهر جديد انديشه به شرح زير مي باشد:
1 – آقاي بهمن ابوحمزه فرزند حجت كد نامزد 124
2 – خانم شيدا احمدزاده فرزند يداله كد نامزد 125
3 – آقاي سليمان اسكندري فرزند احمد كد نامزد 126
4 – آقاي قربانعلي آسوده مغانلو فرزند حسينعلي كد نامزد 127
5 – خانم الهام افراشته فرزند كرمعلي كد نامزد 128
6 – آقاي بهمن اكبري مردق فرزند رشيد كد نامزد 129
7 – آقاي فرهاد آهسته فرزند گل بالا كد نامزد 141
8 – خانم سمانه باهوش فرزند قهرمان كد نامزد 142
9 – آقاي قاسم بختياري مشهور به سعيد فرزند صامت كد نامزد 145
10 – آقاي بهنام برجي فرزند ابوالحسن كد نامزد 147
11 – آقاي حامد بسيج فرزند قوام كد نامزد 148
12 – آقاي مرتضي بهرامي فرزند براتعلي كد نامزد 14913 – آقاي محمد پاك قلب محمدي آستانه فرزند حسين كد نامزد 152
14 – آقاي احسان پولادوند فرزند هوشنگ كد نامزد 154
15 – خانم شهناز پيرزاد فرزند رضا كد نامزد 156
16 – آقاي ابوالفضل تاجيك فرزند حيدرعلي كد نامزد 157
17 – خانم معصومه جعفرزاده فرزند ابوالفضل كد نامزد 159
18 – آقاي حسن جلاليان فرزند حبيب اله كد نامزد 164
19 – آقاي آراز جهانشاهي فرزند ترحم كد نامزد 165
20 – آقاي محمد جهانشاهي فرزند پرويز كد نامزد 167
21 – آقاي داود حبيب پور فرزند خسرو كد نامزد 168
22 – خانم فاطمه حسني خواجه پاشا فرزند عليرضا كد نامزد 169
23 – آقاي وحيد حسين پور فرزند قادر كد نامزد 171
24 – آقاي مسلم حسين وند فرزند رحيم كد نامزد 172
25 – آقاي سيدجابر حسيني فرزند سيدمهدي كد نامزد 174
26 – آقاي سيدمصطفي حسيني فرزند سيدمرتضي كد نامزد 175
27 – آقاي سعيد حياتي فرزند محمداسماعيل كد نامزد 176
28 – آقاي رسول حياتي فر فرزند قدرت الله كد نامزد 178
29 – آقاي نويد حيدري مشهور به نويد فرزند هادي كد نامزد 179
30 – آقاي نيما خانلر فرزند سعيد كد نامزد 181
31 – آقاي بهمن خليل زاده فرزند چاپار كد نامزد 182
32 – آقاي محمدرضا خوشباش فرزند محمدتقي كد نامزد 184
33 – خانم نرگس خوش نظر فرزند محسن كد نامزد 185
34 – خانم سهيلا داداشي فرزند اسماعيل كد نامزد 186
35 – آقاي ابوالفضل دبيرچي لو فرزند عباس كد نامزد 187
36 – آقاي حسين دربهشتي فرزند عباس كد نامزد 189
37 – آقاي علي اكبر درفكي فرزند غلامحسن كد نامزد 191
38 – آقاي صادق دهقان فرزند منصور كد نامزد 19239 – آقاي قاسم دهقان فرزند خداكرم كد نامزد 194
40 – آقاي علي ديدار فرزند احمد كد نامزد 196
41 – آقاي هوشيار ديندار مشهور به استاد ديندار فرزند حمداله كد نامزد 197
42 – آقاي سيدكاظم ذوالجلالي مشهور به سيد فرزند سيدعباس كد نامزد 198
43 – آقاي عباس رحماني دعوتي فرزند حيدرمراد كد نامزد 212
44 – آقاي اميررضا رحماني مدوئيه فرزند نصراله كد نامزد 214
45 – آقاي مجتبي رستم پور فرزند پرويز كد نامزد 215
46 – آقاي رضا رستمي فرزند محمدعلي كد نامزد 216
47 – آقاي محسن رضازاده فرزند قشم كد نامزد 217
48 – خانم سامره رمضاني فرزند محمد كد نامزد 219
49 – آقاي افشين روحاني فرزند ايرج كد نامزد 241
50 – خانم مريم زارع فرزند نقدعلي كد نامزد 242
51 – آقاي سعيد زينالي فرزند احد كد نامزد 246
52 – آقاي علي سپهوند فرزند چتال كد نامزد 248
53 – آقاي ابوالقاسم ستوده مشهور به ستوده فرزند نصرت اله كد نامزد 249
54 – آقاي محمدصالح سجاديان فرزند اصغر كد نامزد 251
55 – آقاي غلامرضا سرآباداني مشهور به معلم فرزند عباس كد نامزد 252
56 – آقاي علي سراقي فرزند شاطرعلي كد نامزد 254
57 – آقاي داود سرمست دستك مشهور به سرمد ، سرمستى فرزند رحيم كد نامزد 256
58 – آقاي آرش شاه محمدي منفرد فرزند مجيد كد نامزد 259
59 – آقاي مجتبي شرفي فرزند شارخ كد نامزد 261
60 – خانم زينب شريفي فرزند محمدصفر كد نامزد 262
61 – خانم اعظم شفيعي فرزند اسدالله كد نامزد 264
62 – آقاي حامد شقاقي فرزند جمشيد كد نامزد 265
63 – خانم نازيلا شقاقي تجره رودي فرزند حسن كد نامزد 267
64 – خانم سارا شكري فرزند محمدكريم كد نامزد 26865 – آقاي علي شورسان فرزند اكبر كد نامزد 269
66 – آقاي عباس صفائيان فرزند آيت اله كد نامزد 271
67 – آقاي عباس طاهريان فر مشهور به ندارم فرزند محمدصادق كد نامزد 272
68 – خانم مريم عباسي فرزند رضا كد نامزد 274
69 – آقاي مسعود عسگري فرزند ميرزا كد نامزد 275
70 – آقاي ميثم عظيمي فرزند رضاحسين كد نامزد 276
71 – خانم پرستو علي پوركري بزرك مشهور به آرزو فرزند قربانعلي كد نامزد 278
72 – آقاي ياشار عليزاده كلي فرزند نجف كد نامزد 279
73 – آقاي محسن علي گل تباربائي مشهور به دكتر گل تبار فرزند محمد كد نامزد 281
74 – آقاي سيامك غفوريان فرزند نصرت اله كد نامزد 282
75 – آقاي ميرسعيد فتحي فرزند ميرمسعود كد نامزد 284
76 – آقاي رسول فخرايي فرد فرزند محمود كد نامزد 285
77 – آقاي محمدرضا فلاحتي ملك آبادي فرزند احمد كد نامزد 286
78 – آقاي عليرضا قاسمي مشهور به رضا فرزند علي كد نامزد 287
79 – آقاي محمد قاسمي راد مشهور به – فرزند كيومرث كد نامزد 289
80 – آقاي حامد قريشي فرزند عادل كد نامزد 294
81 – آقاي محمود كاوه نيا فرزند عبداله كد نامزد 295
82 – آقاي بهزاد كاوياني فرزند محمد كد نامزد 296
83 – آقاي بهمن كبيري پرويزي فرزند منصور كد نامزد 297
84 – آقاي مهدي كرمي فرزند محسن كد نامزد 298
85 – خانم مهلا كريم پيرحياتي فرزند غلامعباس كد نامزد 412
86 – خانم ناهيد كلانتري سرخه مهري فرزند عزت اله كد نامزد 416
87 – آقاي يوسف كوليوندي فرزند علي كد نامزد 417
88 – آقاي علي كياني فرزند علي كاظم كد نامزد 418
89 – آقاي قهرمان گل زار فرزند بشيران كد نامزد 419
90 – آقاي موسي لك مشهور به معروفى فرزند يارعلي كد نامزد 42191 – آقاي شيردل مجيدي روچي فرزند شعبانعلي كد نامزد 424
92 – آقاي رامين محمدباقرپور فرزند عطاءاله كد نامزد 425
93 – آقاي رضا محمدي فرزند پرويز كد نامزد 426
94 – خانم فرشته محمدي فرزند ملك حسين كد نامزد 428
95 – آقاي كرم رضا مختاري نيك مشهور به كرم رضا سكوند فرزند طاهر كد نامزد 429
96 – آقاي جعفر مرادي فرزند محمدرضا كد نامزد 451
97 – خانم زهره ملك لو فرزند موسي كد نامزد 452
98 – آقاي سيدرسول موسوي مشهور به سيد فرزند سيدكاظم كد نامزد 456
99 – آقاي مرتضي موسيوند فرزند محمد كد نامزد 457
100 – آقاي حامد نجارزاده فرزند احمد كد نامزد 458
101 – آقاي حميد نطاق بافكر فرزند ابراهيم كد نامزد 459
102 – آقاي جواد هرداني فرزند جعفر كد نامزد 461
103 – آقاي علي همتي فرزند اسرافيل كد نامزد 462
104 – خانم فرانك ولي پورگودرزي فرزند قدرت الله كد نامزد 465
105 – خانم زينب ولي پوري فرزند حميد كد نامزد 467
106 – آقاي علي يزداني پور فرزند اصغر كد نامزد 468
توجه :
1 -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 7 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط اسامي
تعداد حداكثر 7 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
2 -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري شهريار در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از
تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3 -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان
شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد . نوراله طاهري فرماندار شهرستان شهريا

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 174366 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :