چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۱:۵۰:۳۱
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1400 - 16:47

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر شهريار

استانداری تهرانفرمانداری شهرياربسمه تعالي فرم شماره 28شماره: 996359-6-ش1400/03/17 :تاريخآگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر شهرياردر اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر شهريارمي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار ميشود و اسامي نامزدهاي […]استانداری تهران
فرمانداری شهريار
بسمه تعالي


فرم شماره 28
شماره: 996359-6-ش
1400/03/17 :تاريخ
آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر شهريار
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر شهريار
مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار مي
شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر شهريار به شرح زير مي باشد:
1 – آقاي ناصر احدزاده فرزند علي اصغر كد نامزد 124
2 – آقاي فريدون احمدپورچهارده فرزند نقي كد نامزد 125
3 – آقاي غلامرضا احمدي فرزند محمدحسن كد نامزد 126
4 – آقاي محسن احمدي فرزند محمدرضا كد نامزد 127
5 – آقاي محمدرضا احمدي فرزند رمضانعلي كد نامزد 128
6 – آقاي هادي احمدي فرزند تراب كد نامزد 141
7 – آقاي داود اخباري فرزند علي اشرف كد نامزد 142
8 – خانم شهرزاد اردلان فرزند خسرو كد نامزد 145
9 – آقاي بهزاد آسمان نسب مشهور به آسمان نسب فرزند عزت اله كد نامزد 146
10 – آقاي امير اشراقي فرزند مجيد كد نامزد 148
11 – خانم مريم اشرفي فرزند اصغر كد نامزد 149
12 – آقاي مهرداد اصغري اسكانلو فرزند برات كد نامزد 15113 – آقاي ميراميد اعلم الهدي طايفه شيخلار فرزند ميراصغر كد نامزد 152
14 – آقاي ابراهيم افتخاري فرزند مرادعلي كد نامزد 154
15 – آقاي علي اصغر افتخاري فرزند محمدحسن كد نامزد 156
16 – آقاي صمد اميري فلاح فرزند علي كد نامزد 157
17 – آقاي محمدرضا اميني فرزند حسن كد نامزد 158
18 – آقاي رحيم ايمان پورباروق فرزند كرامت كد نامزد 159
19 – آقاي علي اكبر برادري فرزند عزت اله كد نامزد 162
20 – آقاي علي بغدادي فرزند عباس كد نامزد 164
21 – آقاي مهدي بهرامي فرزند سيف اله كد نامزد 165
22 – آقاي رضا تارويردي فرزند رحمت كد نامزد 167
23 – آقاي عبدالحميد تراب زاده مؤيد فرزند نوراله كد نامزد 168
24 – آقاي حسين تقوي فرزند محمد كد نامزد 169
25 – آقاي سعيد تقوي فرزند حبيب اله كد نامزد 171
26 – آقاي حميد جاسب مشهور به جاسبى فرزند قاسم كد نامزد 174
27 – خانم اكرم جعفري فرزند لشگرعلي كد نامزد 176
28 – آقاي ميثم جعفري فرزند ابوالفضل كد نامزد 178
29 – آقاي اكبر جعفري پيرلر مشهور به پيرلر فرزند جعفر كد نامزد 179
30 – آقاي خسرو جهانديده چبنلو فرزند ظهراب كد نامزد 182
31 – آقاي محمدرضا جوازي فرزند اروجعلي كد نامزد 184
32 – آقاي علي جواهريان فرزند احمد كد نامزد 185
33 – آقاي سيدعبدالعظيم جولازاده حسيني فرزند سيدابوالقاسم كد نامزد 186
34 – آقاي محمدرضا حاجتي فرزند محمدحنيفه كد نامزد 187
35 – آقاي رضا حاجي فرزند فرضعلي كد نامزد 189
36 – خانم ليلا حاجي محمد فرزند حسين كد نامزد 191
37 – خانم گلناز حاجيها فرزند محمود كد نامزد 192
38 – آقاي بهزاد حبيبي فرزند نصراله كد نامزد 19439 – آقاي بشير حسني فرزند عوض كد نامزد 195
40 – آقاي علي حسني فرزند ابوالفضل كد نامزد 196
41 – آقاي داود حفيظي فرزند نصراله كد نامزد 197
42 – آقاي اميرحسين حكمتي مشهور به امير حكمت فرزند سعيد كد نامزد 198
43 – آقاي طيب حيدري فرزند قدرت اله كد نامزد 212
44 – آقاي جهانبخش خزائي فرزند علي كد نامزد 214
45 – آقاي حسن خزائي فرزند معصوم بگ كد نامزد 215
46 – آقاي رضا خلج فرزند غلامعلي كد نامزد 216
47 – آقاي شهرام خواجه لوفرد فرزند انعام اله كد نامزد 217
48 – آقاي سيدعلي خياباني فرزند سيديوسف كد نامزد 218
49 – آقاي مقداد درخشان فرزند علي كد نامزد 219
50 – آقاي مهدي دليرنودهي مشهور به ندارد فرزند محمدجان كد نامزد 241
51 – آقاي احمد دليرنوكنده فرزند شهروز كد نامزد 242
52 – آقاي حسين راد مشهور به صفرزاده /صفرزاده راد فرزند برات كد نامزد 245
53 – آقاي روح اله رباطي مشهور به هادي فرزند رحمت اله كد نامزد 246
54 – آقاي ناصر رضائي فرزند سلام اله كد نامزد 247
55 – آقاي طيب رضائي فر مشهور به رضائى فرزند قربانعلي كد نامزد 248
56 – آقاي قاسم رضائي فرجام فرزند معراج كد نامزد 249
57 – آقاي امير رضواني فرزند رمضانعلي كد نامزد 251
58 – آقاي غلامرضا رهگذر مشهور به استاد فرزند امير كد نامزد 252
59 – آقاي غلامرضا رهگذر مشهور به حاج غلام فرزند عباسقلي كد نامزد 254
60 – خانم تارا زارعي فرزند باب اله كد نامزد 256
61 – آقاي منصور زعفراني فرزند يداله كد نامزد 257
62 – آقاي ياسر زلفي فرزند ولي كد نامزد 258
63 – آقاي سيدمقداد سادات فرزند سيداحمد كد نامزد 259
64 – آقاي نادر سرلك فرزند ذبيح اله كد نامزد 26165 – آقاي مرتضي سلماني مشهور به سليمانى فرزند قدرت اله كد نامزد 262
66 – آقاي فيروز سليماني فرزند قوچعلي كد نامزد 264
67 – خانم مهرنوش سليماني نيا فرزند داود كد نامزد 265
68 – آقاي سيدمسعود سمائي مشهور به امير فرزند سيدآقا كد نامزد 267
69 – آقاي سيدحسن سيدمحمدي فرزند سيدسيف الدين كد نامزد 268
70 – آقاي هوشنگ شاه محمدي فرزند علي كد نامزد 269
71 – آقاي محمود شفيعي فرزند قدرت اله كد نامزد 274
72 – آقاي پيمان شكورزاده خشكنودهاني فرزند ستار كد نامزد 275
73 – آقاي اكبر شمس پارس آباد فرزند اروجعلي كد نامزد 276
74 – آقاي منصور شهبازيان مشهور به خيشابه فرزند عيسي كد نامزد 278
75 – آقاي محمدعلي شيري زادحاجي بابا فرزند حسين كد نامزد 281
76 – آقاي علي صادقي مشهور به سيفعلي فرزند ولي اله كد نامزد 282
77 – آقاي فريدون صفي فرزند غلامرضا كد نامزد 285
78 – آقاي محمود طاهري اهور فرزند قربانعلي كد نامزد 286
79 – خانم فرشته عابدلو فرزند اسمعلي كد نامزد 287
80 – آقاي علي عابدي فرزند اسلام كد نامزد 289
81 – آقاي جواد عابديني آرپالق فرزند فرخ كد نامزد 291
82 – آقاي علي عبدلي فرزند مرحمت كد نامزد 292
83 – آقاي مهرداد عبدي فرزند سيروس كد نامزد 294
84 – آقاي ياسر عبدي فرزند صادق كد نامزد 295
85 – آقاي سعيد عربي فرزند غلامرضا كد نامزد 296
86 – آقاي صمد عزتي غريبدوستي فرزند عزت اله كد نامزد 297
87 – آقاي كامبيز عزيزيان مشهور به كميل فرزند يداله كد نامزد 298
88 – آقاي علي عسگري فرزند محمدشريف كد نامزد 412
89 – آقاي ابراهيم علائي نسب فرزند هوشنگ كد نامزد 414
90 – آقاي ابراهيم علي رضالو فرزند شعبانعلي كد نامزد 41591 – آقاي حسين عليزاده گنانلو فرزند تراب كد نامزد 416
92 – خانم نسرين عمراني مشهور به نسيم /نسرين فرزند بهروز كد نامزد 417
93 – آقاي جمشيد فرجي اصل مشهور به فرجلو فرزند غلام حيدر كد نامزد 419
94 – آقاي حسن فرخنده پورويشكائي فرزند محمدباقر كد نامزد 421
95 – آقاي حسين فرخنده پورويشكائي فرزند محمدباقر كد نامزد 424
96 – آقاي مرتضي فرزانه فرزند محرمعلي كد نامزد 425
97 – آقاي يوسف قاسم زاده فرزند جبار كد نامزد 426
98 – آقاي ميثم قرباني مشهور به ميثم فرزند منصور كد نامزد 427
99 – آقاي محمود كريمي هاشميان فرزند عزيزاله كد نامزد 428
100 – آقاي محمد كلهر مشهور به دكتر كلهر – مهندس كلهر – كلهر فرزند شهيد فرزند حسينعلي كد نامزد 429
101 – آقاي علي اكبر كوچك فرزند پرويز كد نامزد 451
102 – آقاي افشين كياني فرزند علي كاظم كد نامزد 452
103 – آقاي نعمت اله گايكاني فرزند اميرحمزه كد نامزد 454
104 – آقاي جواد گلي فرزند شامراد كد نامزد 456
105 – آقاي مهدي گنجي فرزند قدرت اله كد نامزد 457
106 – آقاي سعيد مؤمني فرزند مهدي كد نامزد 458
107 – آقاي محمد محرابي فرزند حسين كد نامزد 459
108 – آقاي محمدجعفر محمدخانلو مشهور به جعفرخانلو فرزند احمد كد نامزد 461
109 – آقاي امين محمدطاهري فرزند داود كد نامزد 462
110 – آقاي حسن محمدي مشهور به ايرج ميرزا ولى فرزند ولي محمد كد نامزد 464
111 – آقاي محمود محمدي سنگجوئي فرزند حسن كد نامزد 468
112 – آقاي اباذر مرادي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 469
113 – آقاي امير مرادي فرزند قاسم كد نامزد 471
114 – آقاي ذكريا مرادي مشهور به ذكريا/زكى فرزند شكرالله كد نامزد 472
115 – آقاي رامين مرادي فرزند ابوالفضل كد نامزد 474
116 – آقاي علي مرتضائي فرزند شريف كد نامزد 475117 – آقاي سيدفاضل مروج فرزند سيدجلال كد نامزد 476
118 – خانم طاهره مشهدي فرزند مسيب كد نامزد 478
119 – آقاي محمد ملسكامي مشهور به سجاد فرزند حسن كد نامزد 481
120 – آقاي نامدار منصوري آملي فرزند ناصر كد نامزد 482
121 – آقاي مهدي مهدي زاده فرزند خانش كد نامزد 485
122 – آقاي محمدتقي ميري فرزند ولي اله كد نامزد 487
123 – آقاي حكمعلي نجفي فرزند محمد كد نامزد 489
124 – آقاي حسين نصراللهي فرزند عزت الله كد نامزد 491
125 – آقاي مرتضي نظري فرزند احمد كد نامزد 492
126 – آقاي جمشيد نظيفي فرزند حسن كد نامزد 494
127 – آقاي حميد نوشي اكبري فرزند جلال كد نامزد 495
128 – آقاي محسن هادي راحت فرزند نورمراد كد نامزد 496
129 – آقاي فريدون وكيلي مشهور به مهندس وكيلى/مهندس فرزند حكمعلي كد نامزد 512
130 – آقاي آيت الله يوسفيان توده رودي مشهور به آيت فرزند اسمعيل كد نامزد 514
توجه :
1 -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 9 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط اسامي
تعداد حداكثر 9 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
2 -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري شهريار در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از
تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3 -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان
شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
نوراله طاهري فرماندار شهرستان شهريار

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 174360 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :