یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ / ۰۸:۴۳:۵۲
دسته بندی: شهرستان قدس
تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1396 - 0:34

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر قدس

فرماندار شهرستان قدس : در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر قدس می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قدس به شرح زیر می […]

فرماندار شهرستان قدس : در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر قدس می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قدس به شرح زیر می باشد:

۱ خانم لیلا آجورلو مشهور به آجرلو فرزند على اکبر کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای صادق احتشامی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۵
– ۳ آقای ابوطالب آذربرا فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶
– ۴ آقای وحید اسحاقی فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۲۷
– ۵ آقای محمد اسکندری ملامحله فرزند على کد نامزد ۱۲۸
– ۶ خانم رقیه اصغری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۹
– ۷ آقای علی افتخاری فرزند احمد کد نامزد ۱۴۱
– ۸ خانم زهرا افشار فرزند حسین کد نامزد ۱۴۲
– ۹ آقای علی آقایاری کلور مشهور به على یاری – عارف فرزند آقایار کد نامزد ۱۴۵
– ۱۰ آقای میلاد اکبری فرزند مجتبی کد نامزد ۱۴۷
– ۱۱ آقای محمد امیرآبادی زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۸
– ۱۲ آقای محمد انصاری چشمه مشهور به دکتر انصاری فرزند على اکبر کد نامزد ۱۴۹
– ۱۳ آقای میثم آهنگی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۵۱
– ۱۴ آقای مهدی آهنی فرزند ایوب کد نامزد ۱۵۲
– ۱۵ آقای مهدی اوجی فرزند ولى الله کد نامزد ۱۵۴
– ۱۶ آقای شهرام آور فرزند نظرعلی کد نامزد ۱۵۶
– ۱۷ آقای جواد باقرزاده فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۷
– ۱۸ خانم شیرین بوالحسنی فرزند حشمت اله کد نامزد ۱۵۹
– ۱۹ آقای ابوالفضل پورهاشمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۱
– ۲۰ آقای حکیم پیرنیاعنبران فرزند میرزابابا کد نامزد ۱۶۲
– ۲۱ آقای نورمحمد تمرازی فرزند محمد رحیم کد نامزد ۱۶۴
– ۲۲ خانم شهناز ثابتی کهنموئی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۵
– ۲۳ خانم معصومه جباری فرزند هاشم کد نامزد ۱۶۷
– ۲۴ آقای جلال جعفری قلی درق فرزند یعقوب کد نامزد ۱۶۸
– ۲۵ آقای محسن جمالی فشی فرزند محمد نبى کد نامزد ۱۶۹
– ۲۶ آقای سیدمحمد جوادپورکلور فرزند سید جواد کد نامزد ۱۷۱
– ۲۷ آقای سیدامیر جولائی مشهور به مهران فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۷۴
– ۲۸ آقای حسین چناقڃی مشهور به چناقڃى اصناف (مهرفرزند مسلم على کد نامزد ۱۷۵
– ۲۹ خانم فرزانه چهاردولی فرزند گلمراد کد نامزد ۱۷۶
– ۳۰ آقای حسن چیوائی مشهور به چیبائى فرزند على مخمد کد نامزد ۱۷۸
– ۳۱ خانم زهرا حسینی مشهور به حسینى فرزند حسین کد نامزد ۱۷۹
– ۳۲ آقای سیدمسعود حسینی فرزند سید احمد کد نامزد ۱۸۱
– ۳۳ آقای سیدرامین حسینی فرهمند فرزند سید مجتبى کد نامزد ۱۸۲
– ۳۴ آقای سیدغلام حیدری فرزند سیدابوالحسن کد نامزد ۱۸۴
– ۳۵ آقای منصور حیدری قرجه قیائی مشهور به مهندس حیدری فرزند امیدعلی کد نامزد ۱۸۵
– ۳۶ آقای سعید خاجوند فرزند خدابخش کد نامزد ۱۸۶
– ۳۷ آقای مهدی خانی فرزند عنایت الله کد نامزد ۱۸۷
– ۳۸ آقای محمود خانی خلیل آباد فرزند محمد کد نامزد ۱۸۹
– ۳۹ آقای روح اله خدائی سارخانلو فرزند رسول کد نامزد ۱۹۱
– ۴۰ آقای احمد خراسانی فرزند امام قلی کد نامزد ۱۹۲
– ۴۱ آقای بهزاد خسروی قوشه بلاغ فرزند فهم اله کد نامزد ۱۹۶
– ۴۲ آقای مقداد خوانساری مشهور به بهمن فرزند صفدر کد نامزد ۱۹۷
– ۴۳ خانم سمیه درمنداباتری فرزند کاسعلى کد نامزد ۱۹۸
– ۴۴ آقای جعفر دستانی قزلجه فرزند حافظعلی کد نامزد ۲۱۲
– ۴۵ آقای مجید رجبی فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۱۴
– ۴۶ آقای تورج رحیمی پناه فرزند ایرج کد نامزد ۲۱۵
– ۴۷ خانم بیگم رخشانی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۶
– ۴۸ آقای مجید رشیدی فرزند مصطفی کد نامزد ۲۱۷
– ۴۹ آقای رسول رضائی فرزند نبى کد نامزد ۲۱۸
– ۵۰ آقای عباس رضائی فرزند غیب على کد نامزد ۲۱۹
– ۵۱ خانم بنفشه رفیعی فرزند مهدی کد نامزد ۲۴۱
– ۵۲ آقای علی رمضانی فرزند ناصر کد نامزد ۲۴۲
– ۵۳ آقای علیرضا رهبرجوشقانی فرزند على کد نامزد ۲۴۵
– ۵۴ آقای محمد روان بخش فرزند مصطفی کد نامزد ۲۴۶
– ۵۵ خانم آرزو زمزم فرزند محمود کد نامزد ۲۴۷
– ۵۶ آقای سیروس زنگنه فرزند محمدخان کد نامزد ۲۴۸
– ۵۷ آقای ناصر سربازامام زاده فرزند شهریار کد نامزد ۲۴۹
– ۵۸ آقای علی اکبر سروری مشهور به على سروی فرزند میرزا احمد کد نامزد ۲۵۱
– ۵۹ خانم نرگس سلطانعلی پور فرزند هدایت اله کد نامزد ۲۵۲
– ۶۰ آقای فرشاد سهیلی فرزند حاجیمراد کد نامزد ۲۵۴
– ۶۱ آقای سیدمحسن سیدعلیخانی فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۵۶
– ۶۲ آقای بیژن شکری فرزند براتعلى کد نامزد ۲۵۸
– ۶۳ آقای مسعود شکری فرزند صفر کد نامزد ۲۵۹
– ۶۴ آقای بهروز شمس فرزند فریدون کد نامزد ۲۶۱
– ۶۵ آقای مجید شهبازی فرزند قربان کد نامزد ۲۶۲
– ۶۶ آقای بهمن شهگلی فرزند نوراله کد نامزد ۲۶۴
– ۶۷ آقای مازیار صائمیان فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۶۵
– ۶۸ آقای امیر صادقی دولتخانه مشهور به کرمانج – صادقى فرزند محمد یوسف کد نامزد ۲۶۷
– ۶۹ آقای علی صالحی فرزند چراغعلى کد نامزد ۲۶۸
– ۷۰ آقای عباس صدقی چوکانلو فرزند قربانعلى کد نامزد ۲۷۱
– ۷۱ آقای محمد صمدی فرزند آزاد کد نامزد ۲۷۲
– ۷۲ آقای هرمز طالبی مشهور به محمد فرزند یعقوب کد نامزد ۲۷۴
– ۷۳ آقای یوسف طاهری کویچ فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۷۵
– ۷۴ آقای علیرضا عاشوری دیلمی مشهور به محسن فرزند سیروس کد نامزد ۲۷۶
– ۷۵ آقای محمدرضا عباسی فرزند على کد نامزد ۲۷۸
– ۷۶ خانم افسر عبدی ایردموسی فرزند عبد الله کد نامزد ۲۷۹
– ۷۷ آقای محمد عرفانی فرزند مهدی کد نامزد ۲۸۱
– ۷۸ آقای یعقوب عزیزی فرزند قدیر کد نامزد ۲۸۲
– ۷۹ آقای محسن عسگری فرزند حاجعلی کد نامزد ۲۸۴
– ۸۰ آقای مظفر علمردانی فرزند ناصر کد نامزد ۲۸۵
– ۸۱ آقای سیدحسن علوی فرزند محمود کد نامزد ۲۸۶
– ۸۲ آقای محمود علی محمدی مشهور به محمدی فرزند محمد کد نامزد ۲۸۷
– ۸۳ آقای نقی علی وند فرزند حاتم کد نامزد ۲۸۹
– ۸۴ آقای حامد عمرانی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۲۹۱
– ۸۵ آقای علی عموعابدینی فرزند حسن کد نامزد ۲۹۲
– ۸۶ آقای علی اکبر غیبی فرزند مرتضى کد نامزد ۲۹۴
– ۸۷ خانم افسانه قارلقی فرزند اله کرم کد نامزد ۲۹۵
– ۸۸ آقای وحید قاهری فرزند فرامرز کد نامزد ۲۹۶
– ۸۹ آقای بهروز قدیمی فرزند عبدالعلى کد نامزد ۲۹۷
– ۹۰ خانم فاطمه قراگزلو فرزند محرم على کد نامزد ۲۹۸
– ۹۱ آقای احمد قربانزاده فرزند محمد کد نامزد ۴۱۲
– ۹۲ آقای مجید قربانی فرزند عبدل کد نامزد ۴۱۴
– ۹۳ آقای ابراهیم قلی زاده نوده فرزند صمد کد نامزد ۴۱۵
– ۹۴ خانم نرگس کربلائی احمدنژادشیدای لنگرودی مشهور به احمدنژاد فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۱۷
– ۹۵ آقای امید کریمی فرزند غلامحسن کد نامزد ۴۱۸
– ۹۶ آقای حسین کشاورزبهستانی فرزند سلام اله کد نامزد ۴۱۹
– ۹۷ خانم کبرا کشن فلاح فرزند احمد کد نامزد ۴۲۱
– ۹۸ آقای حمیدرضا کوزه گر فرزند على کد نامزد ۴۲۴
– ۹۹ خانم فاطمه کیانی نوده فرزند خانگلدی کد نامزد ۴۲۵
– ۱۰۰ آقای اله حسین گرائی فرزند حضرت فقلى کد نامزد ۴۲۶
– ۱۰۱ آقای داود گرجی فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۲۷
– ۱۰۲ آقای بهزاد لطفی مشهور به لطفى لو فرزند فضل اله کد نامزد ۴۲۸
– ۱۰۳ آقای حسن مافی فرزند اصغر کد نامزد ۴۵۱
– ۱۰۴ آقای خدابخش محمدزاده پودینه فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۵۲
– ۱۰۵ آقای مهدی محمدی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۴۵۴
– ۱۰۶ آقای مجید محمدی کنعان فرزند نجاتعلى کد نامزد ۴۵۶
– ۱۰۷ آقای مسعود محمودی تکانلو فرزند یاور کد نامزد ۴۵۷
– ۱۰۸ آقای علی محمد مرادی چشمه کبودی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۵۸
– ۱۰۹ آقای آرش مرامی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۴۵۹
– ۱۱۰ خانم بتول مری موگوئی مشهور به خانم مری فرزند حیات قلى کد نامزد ۴۶۱
– ۱۱۱ آقای رامین مستمند فرزند صبح اله کد نامزد ۴۶۲
– ۱۱۲ آقای قاسم مشرفی فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۶۴
– ۱۱۳ خانم اکرم مقدم مشهور به فاطمه فرزند محمد کد نامزد ۴۶۵
– ۱۱۴ خانم سمیه ملکی فرزند اصغر کد نامزد ۴۶۷
– ۱۱۵ آقای حسین مهدیخانلو مشهور به مقدم فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۶۸
– ۱۱۶ آقای سیدعبداله موسوی گلسفید فرزند سید رضا کد نامزد ۴۶۹
– ۱۱۷ خانم الهام میرزائی فرزند ابراهم کد نامزد ۴۷۱
– ۱۱۸ آقای محمد نجفی فرزند اسد کد نامزد ۴۷۴
– ۱۱۹ آقای مهدی نجفی فرزند فضل اله کد نامزد ۴۷۵
– ۱۲۰ خانم پروانه نجمی فرزند اسکندر کد نامزد ۴۷۶
– ۱۲۱ آقای بهنام ندرخانی بالسینی فرزند محمد کد نامزد ۴۷۸
– ۱۲۲ خانم طاهره نصرتی باغجه جق فرزند سهند على کد نامزد ۴۷۹
– ۱۲۳ خانم معصومه نظام زاده فرزند بیوک کد نامزد ۴۸۱
– ۱۲۴ آقای هدایت نهانی فرزند سخاوت کد نامزد ۴۸۲
– ۱۲۵ خانم سمیه نوروززاده فرزند همتعلى کد نامزد ۴۸۴
– ۱۲۶ آقای حسین نوروزی فرزند علی کد نامزد ۴۸۵
– ۱۲۷ آقای بهزاد هرمزی فرزند داود کد نامزد ۴۸۷
– ۱۲۸ خانم منیر هرمزی فرزند بهاءالدین کد نامزد ۴۸۹
– ۱۲۹ خانم زهرا هرمزی شیخطبقی فرزند قربان کد نامزد ۴۹۱
– ۱۳۰ خانم فاطمه هنری فرزند عقیل کد نامزد ۴۹۲
– ۱۳۱ آقای مهدی وثوق نیا فرزند رضا کد نامزد ۴۹۴
– ۱۳۲ آقای حمیدرضا وفائی نژاد فرزند علیرضا کد نامزد ۴۹۵
– ۱۳۳ آقای مهدی ولی پور فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۹۶
– ۱۳۴ آقای فرهنگ یحیی پورسمیعی مشهور به مهندس سمیعىپورسمیعى فرزند علی کد نامزد ۴۹۷
– ۱۳۵ خانم مهدخت یزدی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۹۸
– ۱۳۶ آقای هاشم یعقوبی فرزند على کد نامزد ۵۱۲
– ۱۳۷ خانم اعظم یوسفی فرزند مسیح اله کد نامزد ۵۱۴
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری قدس در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور
از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا
شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 106940 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :