فرماندار ملارد خبر داد :

ورودی و خروجی از آزادراه جنوبی تهران به ملارد اجرائی میشود

فرماندار ملارد خبر داد : ورودی و خروجی از آزادراه جنوبی تهران به ملارد اجرائی میشود

ظروف چینی قاچاق در ملارد کشف شد

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: ظروف چینی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در شهرستان ملارد کشف شد.