مدیر توانمندسازی تشکل های مردم نهاد وزارت کشور گفت

۱۴ هزار تشکل و سازمان غیر دولتی در کشور فعال هستند.

مدیر توانمندسازی تشکل های مردم نهاد وزارت کشور گفت: هم اکنون ۱۴ هزار سازمان و تشکل مردم نهاد در کشور فعالیت می کنند که ۶ هزار تشکل از این تعداد با وزارت کشور مرتبط است.

دیگر در خندوانه استندآپ کمدی انجام نمی‌دهم

کمدین برنامه خنداونه گفت: من قبل از پخش خنداننده شو ۱ دیگر روی استیج نرفتم، زیرا احساس می‌کردم که کار خود را انجام داده ام و به اندازه کافی دیده شده‌ام.

برگزاری جلسه رفع مشکلات آب و برق شهر توسط شورای اسلامی فردوسیه

با حضور رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر فردوسیه و مسئولین ادارات آب و برق شهرستان شهریار ، شهر فردوسیه مشکلات و دغدغه های مردم شهر فردوسیه در حوزه آب و برق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت

صفحه 1 از 61234قبلی »