۲۰۰ هزار رأس دام زنده از رومانی وارد تهران می‌شود

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از واردات ۲۰۰ هزار رأس دام زنده از رومانی به استان تهران در هفته آینده خبر داد.

نامزدهای اسکار ۲۰۱۹ معرفی شدند

مجله ورایتی در خبری نامزدهای دریافت اسکار ۲۰۱۹ را معرفی کرد.

با حضور طاهری انجام شد:

برگزاری جلسه شورای هماهنگی شهرداران و بخشدار مرکزی شهرستان شهریار

جلسه شورای هماهنگی شهرداران و بخشدار مرکزی شهرستان شهریار با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار برگزار شد.