به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار برگزار می گردد:

جشن بزرگ یلدا در شهرستان شهریار

ریاست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شهریار بیان کرد: در تاریخ ۲۹ آذرماه بعد از نماز مغرب و عشاء جشن بزرگ شب یلدا در شهریار برگزار می شود