۱۱ توصیه بانکی در فضای مجازی

کاربران در پرداخت‌های الکترونیکی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های مرتبط با آن موارد امنیتی را رعایت کنند.

توسعه مدل مجازی مغز انسان برای تخمین آسیب‌های مغزی

پژوهشگران دانشگاه “پنسیلوانیا”(Penn State) در حال کار روی یک مدل مجازی مغز انسان مجهز به حسگرهای جسمی هستند تا میزان تاثیرات وارد شده بر مغز را شبیه‌سازی رایانه‌ای و نتایج آن را پیش‌بینی کنند.

طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی

واحد پول ایران «ریال» می‌ماند

کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خود مصوب کرد که واحد پول ایران «ریال» بماند.