تغییر ساعت رسمی کشور؛

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب برمی‌گردد.

گزارش تصویری

شور و حال شام غریبان در شهر جدید اندیشه