شهردار قدس:

تراکم جمعیتی شهر قدس ۸ برابر شهر تهران است / برنامه ۵ ساله توسعه شهر قدس تدوین شد

شهردار قدس ضمن بیان ۸ برابری تراکم جمعیتی شهرقدس نسبت به شهر تهران، از تدوین و تصویب برنامه ۵ ساله توسعه توسط شورای اسلامی دوره پنجم که معیار عملکرد شهرداری قدس قرار خواهد گرفت، خبر داد.

از ماه آینده؛

آغاز طرح ترافیکی زمستانی

رئیس پلیس راه کشور: پیشنهاد ما برای بازه زمانی اجرای «طرح ترافیکی زمستانی»، ۲۲ آذر تا ۲۲ اسفندماه است.