فرماندار شهرستان قدس :

کارآفرینان به سرعت ساماندهی شوند

مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری جهت ساماندهی کارآفرینان شهرستان قدس از محل کار بازدید بعمل آورد.

با هدف پروژه مهر 96صورت گرفت :

جلسه تخصصی مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهریار

جلسه تخصصی مدیران متوسطه آموزش و پرورش شهریار با هدف پروژه مهر ۹۶صورت گرفت

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی شورای اسلامی روستا در شهرستان قدس

به گزارش خبرشهر، کارگاه آموزشی و توجیهی شورای اسلامی روستا صبح روز چهارشنبه با حضور اعضای جدید شورای روستاهای هفت جوی زرنان بالا و پائین و دانش در سالن همایش فرمانداری شهرستان قدس برگزار شد.