دومینوی گرانی به دارو رسید/ ۷۹ قلم دارو از پوشش بیمه‌‌ها خارج شد

مردم که هر روز را نه با بالا آمدن آفتاب، بلکه با افزایش قیمت‌ها شروع می‌کنند این بار با شروع گرمای تابستان طعم حذف هفتاد و نه قلم دارو از پوشش بیمه‌ها را چشیدند تا هزینه درمان یک بار دیگر بر دوش آنان سنگینی کند.

آغاز بکار نمایشگاه هفته مبارزه با مواد مخدر در شهرستان ملارد

همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر، نمایشگاه دستاوردهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملارد افتتاح شد