معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد ایثارگران از روند خدمات بیمارستان میلاد شهریار بازدید کرد

هم‌زمان با دهه کرامت معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد از روند خدمات بیمارستان میلاد شهریار بازدید کرد.

133 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان تهران سند ندارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه از ۱۷۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی این استان تاکنون ۴۵ هزار هکتار آن تعیین تکلیف و رفع تداخل شده افزود: تا پایان سال آینده تمامی اراضی کشاورزی استان تهران رفع تداخل و سند دار می شوند.

مدارس موظف به ثبت نام بی قید و شرط دانش آموزان هستند

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، ثبت نام بی قید و شرط دانش آموزان دارای شرایط را یک اصل دانست که باید مدیران آن را رعایت کنند.