از ماه آینده؛

آغاز طرح ترافیکی زمستانی

رئیس پلیس راه کشور: پیشنهاد ما برای بازه زمانی اجرای «طرح ترافیکی زمستانی»، ۲۲ آذر تا ۲۲ اسفندماه است.

گزارش تکان دهنده از محل نگهداری سگها در شهریار + فیلم

به گزارش خبرشهر،  تعداد ۸۰۰ سگ بی صاحب توسط خانم اثنی عشر نگهداری میشود و هیچ کمکی از طرف ادارات و نهاد ها صورت نمی گیرد