کسب مدال برنز مسابقات کشوری کشتی فرنگی توسط دانش آموز شهریاری

سرپرست آموزش و پرورش شهریار از کسب مدال برنز در مسابقات کشوری کشتی فرنگی توسط دانش آموزشهریاری خبرداد.

رئیس اداره امور مساجد شهرستان قدس:

مساجد همواره نقش هدایتگری و روشنگری داشته‌اند

رئیس اداره امور مساجد شهرستان قدس گفت: داشتن شناخت درست از مسجد از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت تحقق این مهم با توجه به اینکه مساجد همواره نقش هدایتگری و روشنگری داشته‌اند می‌توانیم با تهدیدها و توطئه‌ها مقابله کنیم.

معاونت برنامه ریزی فرمانداری قدس:

کشت های گلخانه ای تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

جلسه رفع موانع کشت گلخانه ای به ریاست معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری و با حضور متولیان کشت گلخانه ای صبح روز چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد.