برگزاری آزمون تخصصی ویژه مدیران آموزش ابتدایی شهرستان شهریار

معاون آموزش ابتدایی از برگزاری آزمون تخصصی ویژه مدیران آموزش ابتدایی شهرستان شهریار خبرداد

به منظور دیدار با نمازگراران و شرکت در نماز جمعه انجام شد:

حضور فرماندار شهرستان شهریار در نمازجمعه صباشهر

به منظور دیدار با نمازگراران و شرکت در نماز جمعه فرماندار شهرستان شهریار در نمازجمعه شهر صباشهر شرکت کرد

دیدار با نویسندگان و شاعران محبوب و نام آشنای انجمن ادبیات داستانی و شهرستان شهریار در فرهنگسرای استاد شهریار

دیدار با نویسندگان و شاعران محبوب و نام آشنای انجمن ادبیات داستانی شهرستان شهریار در فرهنگسرای استاد شهریار برگزار می شود