امام حسن عسگری (ع)
چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار شهرستان شهریار » اختصاصی خبرشهر

اختصاصی خبرشهر حمید رستمی؛ ریاست شعبه تامین اجتماعی شهرستان شهریار در مصاحبه ای اختصاصی به دوربین خبرشهر بخشی از عملکرد و تاریخچه ورود تامین اجتماعی در شهریار را بیان کرد. جالبهای این گزارش: ۸۸۳۳ کارگاه که ۹۵ درصد فعال میباشند در شعبه شهریار ثبت گردیده اند و ۸۸۵۰۰ نفر به این واسطه شامل خدمات تامین اجتماعی می گردند