..... امام صادق علیه السلام:
کسی که کارهای خود را به خدا بسپارد همواره از آسایش و خیر و برکت در زندگی برخوردار است. و واگذارنده حقیقی کارها به خدا، کسی است که تمام همّتش تنها به سوی خدا باشد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار شهرستان شهریار » اختصاصی خبرشهر

اختصاصی خبرشهر حمید رستمی؛ ریاست شعبه تامین اجتماعی شهرستان شهریار در مصاحبه ای اختصاصی به دوربین خبرشهر بخشی از عملکرد و تاریخچه ورود تامین اجتماعی در شهریار را بیان کرد. جالبهای این گزارش: ۸۸۳۳ کارگاه که ۹۵ درصد فعال میباشند در شعبه شهریار ثبت گردیده اند و ۸۸۵۰۰ نفر به این واسطه شامل خدمات تامین اجتماعی می گردند