پیامبر اکرم(ص):
آنچه بيش از هر چيز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.

اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شاهدشهر از فرهنگسرای شاهد بازدید کردند
اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شاهدشهر از فرهنگسرای شاهد بازدید کردند

اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شاهدشهر از فرهنگسرای شاهد بازدید کردند

اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شاهدشهر از فرهنگسرای شاهد بازدید کردند

به گزارش خبرشهر، رحیمی بخشدار، سلمانی  شهردار شاهدشهر ، زارع عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شاهدشهر ، نیک خواه سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار و دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شهریار، رضایی رئیس اداره کتابخانه ها و ایمانی کیا و خشوعی کارشناسان امور انجمنها و مشارکتهای نهادکتابخانه های استان تهران از قسمتهای مختلف فرهنگسرای شاهد بازدید بعمل آوردند .

بنا بر این گزارش، در این دیدار اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شاهد شهر کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم را مورد بازدید و با مسئول کتابخانه و اعضا به گفتگو پرداختند .

رحیمی بخشدار مرکزی شهرستان شهریار درمورد رفع نواقص و تجهیز امکانات کتابخانه ها بمنظور استفاده بهینه ازفضای قرائت خانه و بخش کودک کتابخانه رهنمودهای را ارائه نمودند.

در ادامه مسئولین به بازدید میدانی در روستای محمود آباد وبازدید ارکتابخانه عمومی امام خمینی  ( ره ) پرداخته  و از اقدامات آتی بمنظور راه اندازی مجدد این فضای فرهنگی دراین روستا تصمیماتی اتخاذ نمودند .

 

 

منبع: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

برچسب ها

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /