امام حسن عسگری (ع)
چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند

آرشیو : ورزشی

عیادت از اسطوره ورزش دوومیدانی
توسط نمایندگان رییس کمیته ملی المپیک صورت گرفت؛

عیادت از اسطوره ورزش دوومیدانی

رییس موزه ملی ورزش ایران و یکی از مدیران با سابقه ورزش کشور، عصر امروز از اسطوره ورزش دوومیدانی عیادت کردند.