امام حسن عسگری (ع)
چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند

آرشیو : اقتصادی

شکایت واردکنندگان «ذرت‌ آلوده» از سازمان استاندارد

شکایت واردکنندگان «ذرت‌ آلوده» از سازمان استاندارد

معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه ذرت‌های آلوده در اختیار سازمان اموال تملیکی است، گفت: با وجود شکایت بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری، در بحث ذرت‌های آلوده کوتاه نیامدیم و ذره‌ای از این ذرت‌ها وارد کشور نشده است.

«فولاد مبارکه» به‌دنبال افزایش تولید

«فولاد مبارکه» به‌دنبال افزایش تولید

فولاد مبارکه در گزارش جدید عملکردی اعلام کرد که برنامه‌هایش با ۸۲ درصد تحقق یافت و این در حالی است که این مجموعه با انتشار چند خبر در حوزه تولید و کاهش برداشت آب زاینده رود به دنبال افزایش تولید است.

ذرت های آلوده، ترخیص نشدند

ذرت های آلوده، ترخیص نشدند

طبق اعلام قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، حتی یک کیلوگرم ذرت آلوده وارد کشور نشده است. چند سال پیش این ذرت‌ها چون استانداردهای لازم را نداشتند، اجازه ترخیص به آنها داده نشد.