امام حسن عسگری (ع)
چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند

آرشیو : سیاسی

آغاز بتن‌ریزی واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر

آغاز بتن‌ریزی واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر گفت: مرحله بتن‌ریزی راکتور هسته‌ای واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر یکی از مراحل کلیدی ویک واقعه مهم در نیروگاه‌های اتمی است که با انجام آن گام مهمی در توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور برداشته می‌شود.

هیچ امیدی برای حفظ توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد
سیاست «فشار حداکثری» آمریکا در قبال ایران محکوم به شکست است

هیچ امیدی برای حفظ توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد

یک اندیشکده آمریکایی بر این باور است با توجه به اینکه بنیان فکری سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران، به‌طوراصولی ذاتاً اشتباه است این سیاست واشنگتن محکوم به شکست بوده و هیچ امیدی نیز برای حفظ توافق هسته‌ای ایران (برجام) وجود ندارد.