پیامبر اکرم(ص):
آنچه بيش از هر چيز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.

آرشیو : سیاسی

روحانی: حتی اگر اشکالی دیده می‌شود، بازهم پای صندوق‌ رأی بیایید
دولت آمریکا که مدعی دموکراسی است، هیچ مرزی در ظلم کردن ندارد/باید از توهمات کودکانه فاصله بگیریم

روحانی: حتی اگر اشکالی دیده می‌شود، بازهم پای صندوق‌ رأی بیایید

رئیس جمهور گفت: زندگی در این دو سال سخت شده است. شرایط برای تمام مردم دنیا و عقلا غیر قابل پیش بینی بوده است و کمتر فکر می‌کردند که یک دولت که ادعای تمدن و دموکراسی می کند و ادعای حقوق بشر می کند بخواهد یک پیمان و معاهده و توافق را زیر پا بگذارد.